Vrije School

Dr. Rudolf Steiner  (1861-1925) is de grondlegger van de antroposofie. Uit deze wetenschap ontwikkelde hij zijn pedagogie, die de basis vormt voor de grondgedachte achter het lesgeven op de vrijeschool.

Wat is antroposofie?

Antroposofie is samengesteld uit 2 Griekse woorden. “Antropos” dat mens betekent en “sophia” laat zich omschrijven als wijsheid. De antroposofie is gebaseerd op de theorie dat er zowel een materiele wereld bestaat als een geestelijke realiteit, die onlosmakelijk door middel van onze zintuigen met elkaar verbonden zijn. Door open te staan en deze beide werelden daadwerkelijk te ervaren, komt de mens in al zijn verschillende levensfasen tot ontplooiing van zijn ware zelf.

Toepassing in vrijeschoolonderwijs

De antroposofie zelf wordt niet onderwezen op de vrijeschool. Het is als levensbeschouwing slechts een middel en inspiratiebron voor het werk van de leerkracht. De vrijeschool streeft naar een algemeen menselijke vorming. Iedereen ongeacht zijn geloofsovertuiging of achtergrond is welkom op de vrijeschool.

Kind en zijn ontwikkeling centraal

Op de vrije school is veel aandacht voor ieder kind. Na de kleuterjaren hebben de leerlingen de overige zes jaar dezelfde onderwijzer. Dit resulteert in een van twee kanten vertrouwelijke band, die zorgt voor een goede begeleiding van elke leerling persoonlijk. In de ontwikkeling  van het kind worden drie fases onderscheiden:

  1. van 0 tot 7 jaar :

Het kind ontdekt zijn lichaam, alle kracht gaat naar zijn ontwikkeling. De eerste schooljaren staan in het teken van spel, fantasie en sociaal- emotionele ontwikkeling. Abstracte leerstof wordt nog niet aangeboden, want dit onttrekt teveel van de opbouwende krachten aan het lichaam

  1. van 7 tot 14 jaar

Het kind is schoolrijp, klaar om de leerstof te ontvangen. Deze wordt aangeboden met betrekking erbij van het hoofd, hart en handen.

  1. van 14 tot 21 jaar

De weg naar de volwassenheid. In deze periode wordt het vermogen tot abstractie, het logisch nadenken en zelfstandig oordelen ontwikkeld.

Kenmerken vrijeschool onderwijs

Het vrijeschool onderwijs kenmerkt zich door de rol die hoofd, hart en handen samen spelen bij het overbrengen van de lesstof. Een voorbeeld is het leren van de tafels met een bepaald ritme, of het schatten van de hoeveelheid van een hand vol walnoten. Daarnaast is er veel aandacht voor het werken met natuurlijke materialen. Dit uit zich ondermeer in de warme sfeer die heerst op een vrijeschool. Het uiteindelijke leerdoel is een mens te vormen die weet wie hij is en als gevolg daarvan ook weet wat hij wil.

Vereniging Vrije scholen

Op de website van de vereniging van vrije scholen www.vrijescholen.nl zijn alle vrije scholen in Nederland te vinden.

Tags: , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *