Ongelukken in beeld gebracht

EHBO bij kinderen

De spoedeisende hulp-afdeling van het ziekenhuis heeft het elke dag erg druk met kinderen onder de 10 jaar oud. Er worden gemiddeld elke dag 70 kinderen behandeld omdat zij zijn gevallen. Dat is een behoorlijk groot aantal.

Jaarlijks gezien zijn er 3.000 kinderen die vallen en een ernstig letsel oplopen. Hiervoor moeten ze worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarbij is er zelfs een jaarlijks gemiddelde van 4 kinderen die komen te overlijden na een valpartij.

Top 3 bij baby’s¹

Bij kinderen, baby’s, van 0 jaar oud zijn er 3 onderdelen in het huid waar je extra alert moet zijn. Want bij deze 3 onderdelen vallen de meeste slachtoffers die op de spoedeisende hulp-afdeling belanden.

  1. De vaste trap
  2. Het bed
  3. De commode

Top 3 bij kinderen van 1 t/m 4 jaar oud¹

Bij kinderen van 1 t/m 4 jaar oud zijn er 3 onderdelen in het huid waar je extra alert moet zijn. Want bij deze 3 onderdelen vallen de meeste slachtoffers die op de spoedeisende hulp-afdeling belanden.

  1. De vaste trap
  2. De bank
  3. De glijbaan

Top 3 bij kinderen van 5 t/m 9 jaar oud¹

Bij kinderen van 5 t/m 9 jaar oud zijn er 3 onderdelen in het huid waar je extra alert moet zijn. Want bij deze 3 onderdelen vallen de meeste slachtoffers die op de spoedeisende hulp-afdeling belanden.

  1. Het klimrek
  2. De vaste trap
  3. De glijbaan

Gevolgen van de valpartij

Ongelukken_in_beeld_gebracht

De gevolgen van de valpartij verscheelt natuurlijk per valpartij. Maar leeftijd heeft ook een grote invloed. Zo zie je dat jonge kinderen sneller een hersenschudding oplopen dan oudere kinderen. En oudere kinderen lopen sneller botbreuken op dan jonge kinderen. Hou hier rekening mee en probeer als ouder de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Voorzorgsmaatregelen

Leer je kinderen te spelen op veilige plekken. Leer ze dus wat veilig en gevaarlijk is. Stel regels op en controleer je kinderen of ze zich eraan houden.

Beperk in je huis scherpe voorwerpen, losse voorwerpen en giftige voorwerpen. Door voorzorgsmaatregelen te nemen maak je de kans op een ongeval kleiner!

¹bron: Letsel Informatie Systeem 2002 – 2006

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *