Archive for the ‘Onderwijs’ Category

 • De opvoedfouten die iedere ouder maakt

  De opvoedfouten die iedere ouder maakt

  Opvoeden kan je niet helemaal uit boeken leren. Het is toch echt dat je het leert door de jaren heen. Maar waar ouders en kinderen vaak ruzie over maken, is er toch één gezamenlijk doel: onafhankelijkheid. Hieronder is een lijst te vinden met opvoedfouten die iedere ouder wel eens maakt, en dat vaak zonder dat je […]Lees meer »

 • Zwemles is van groot belang

  Zwemles is van groot belang

  De keuze om een kind te leren zwemmen ligt bij de ouders. Zo zijn er vele opvattingen over de leeftijd, aantal diploma’s en het belang hiervan.  Belang van zwemles Zwemles is van groot belang voor het kind. Vooral in Nederland. Hier is het verdrinkingsgevaar groot, aangezien het een waterrijk land is. Om het verdrinkingsgevaar te […]Lees meer »

 • Freinet

  Freinet

  De Fransman Celestin Freinet (1886-1966), zelf onderwijzer, vormde zijn pedagogie in de praktijk. Het belangrijkste dat hij opmerkte: basisschool leerlingen tonen geen interesse in de opgelegde leerstof, maar leren juist graag over hun eigen leefwereld. Kenmerken Freinet onderwijs Freinet ontwikkelde zijn pedagogie in de dagelijkse praktijk op zijn eigen dorpsschool. Hij onderzocht samen met zijn […]Lees meer »

 • Vrije School

  Vrije School

  Dr. Rudolf Steiner  (1861-1925) is de grondlegger van de antroposofie. Uit deze wetenschap ontwikkelde hij zijn pedagogie, die de basis vormt voor de grondgedachte achter het lesgeven op de vrijeschool. Wat is antroposofie? Antroposofie is samengesteld uit 2 Griekse woorden. “Antropos” dat mens betekent en “sophia” laat zich omschrijven als wijsheid. De antroposofie is gebaseerd […]Lees meer »

 • Jenaplan

  Jenaplan

  Jenaplan methode Aan de wieg van deze vorm van onderwijs stond professor Peter Petersen (1884-1952). Het dankt zijn naam aan de vestigingsplaats van de universiteit waar Petersen doceerde: Jena. Kenmerken van de Jenaplan methode Het belangrijkste kenmerk van het jenaplan onderwijs uit zich door een methodiek die niet alle details uitgewerkt heeft.  Het is de […]Lees meer »

 • Montessori onderwijs

  Montessori onderwijs

  Montessori De Italiaanse arts Maria Montessori (1870-1952) stond aan de basis van het montessorisysteem. Zij zag het kind zelf als de belangrijkste bouwer van zijn persoonlijkheid. In haar methode stelde zij het helpen van de leerling bij zijn verstandelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling richting zelfstandigheid centraal. Montessori methode Volgens haar grondlegster zijn kinderen van nature […]Lees meer »

 • Dalton school

  Dalton school

  Dalton school als stroming Het Dalton onderwijs dankt zijn naam aan de plaats in de Verenigde Staten waar het ontwikkeld is: Dalton. Helen Parkhurst (1887-1973) is de bedenkster van deze methode. Inmiddels bestaat het ruim 100 jaar. In deze tijd is er veel veranderd behalve de drie pedagogische uitgangspunten: Vrijheid in gebondenheid Zelfstandigheid Samenwerking Vrijheid […]Lees meer »

 • Kiezen van een basischool

  Kiezen van een basischool

  Naar wat voor basisschool gaat mijn kind Bewegen, draaien, kruipen, lopen, mama zeggen, zijn eerste plasje op het potje. Mijlpaal na mijlpaal wordt afgetikt. Je kind ontwikkelt zich razendsnel. Voor je het weet, vier je zijn 4e verjaardag en breng je hem naar school. Ondertussen heb je dan een hele belangrijke keuze voor zijn ontwikkeling […]Lees meer »