Montessori onderwijs

Montessori

De Italiaanse arts Maria Montessori (1870-1952) stond aan de basis van het montessorisysteem. Zij zag het kind zelf als de belangrijkste bouwer van zijn persoonlijkheid. In haar methode stelde zij het helpen van de leerling bij zijn verstandelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling richting zelfstandigheid centraal.

Montessori methode

Volgens haar grondlegster zijn kinderen van nature nieuwsgierig. Dit uit zich in een drang naar kennis. In het Montessori onderwijs kent men het begrip  “gevoelige perioden”.  Hiermee wordt een bepaald tijdvak bedoeld waarin de kinderen door hun natuurlijke nieuwsgierigheid open staan voor leren. Door deze opvatting kenmerkt het onderwijs zich door een grote mate van vrijheid. Kinderen mogen aan de hand van aangeboden taken zelf bepalen met welke zij aan de gang gaan en hoe lang.. Deze werkjes zijn speciaal ontwikkeld voor deze vorm van onderwijs. Alle taken verhouden zich onderling tot elkaar. Daarbij leent de inhoud zich voor zelfstandig werken door middel van een soort automatische correctie bij de jongere kinderen. Bij de wat oudere kinderen spreekt het hun vermogen aan om zelf de fout op te sporen met de opgedane vaardigheden.

Elkaar helpen

Sociale ontwikkeling staat hoog op de agenda bij het montessori onderwijs. Samenwerken en het geven en ontvangen van hulp wordt sterk gestimuleerd. Doel hiervan is dat de kinderen elkaars goede eigenschappen leren waarderen. De sfeer waarin dit plaats vindt kenmerkt zich door rust en veiligheid.

Taak van de leerkracht

Ondanks dat het kind zelf als de belangrijkste ontwikkelaar van zijn persoonlijkheid wordt gezien, kan hij niet zonder hulp van zijn ouders en de meester/juffrouw. Allereerst draagt de onderwijzer zorg voor de rustige sfeer en vertrouwensbasis in de klas. Daarnaast stuurt hij zonodig de kinderen bij in de uitvoering van de taken. Bijna elke leerkracht in het montessori onderwijs heeft de speciale tweejarige montessori opleiding genoten.

Klas

Kenmerkend voor het montessori onderwijs is dat in één klas kinderen van verschillende leeftijd en ontwikkelingsniveaus zitten. Dit bevordert het onderling helpen van elkaar. Mede doordat het onderwijs zo is toegespitst op het individu geeft deze differentiatie geen problemen.

Vereniging

De website www.montessori.nl is van de Nederlandse Montessori Verenging. Hier is uitgebreide informatie te vinden.

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *