Kinderen voorin zitten

Zit een kind in een kinderzitje veiliger dan alleen in de gordel?

Als een kind op de achterbank in een kinderzitje wordt vervoerd, heeft het 30% minder kans op ernstig letsel en zelfs 50% minder kans op dodelijk letsel dan als het los op de achterbank zit. Als een kind alleen in de gordel op de achterbank zit, zijn deze percentages lager, namelijk resp. 20 en 30% (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Een kinderzitje biedt dus meer bescherming dan alleen de gordel.

Keurmerk

kinderzitje_auto

Elk kinderzitje moet aan de Europese veiligheidseisen voldoen. De stoeltjes zijn voorzien met een keuringslabel of een keuringssticker. Hier staat een code op; ECE 44/03 of 44/04. De code staat in een cirkel; de letter E en een getal. Onderaan de sticker staat het goedkeuringsnummer, dat moet beginnen met 03 of 04. Er staat ook op voor welke gewichtsklasse het stoeltje geschikt is.

De zitjes met ECE R44/02 of zonder keurmerk zijn verouderd en niet meer veilig genoeg.
Tweedehands stoeltjes moeten ook het keurmerk hebben. Ook moet u altijd navragen of er ooit een ongeluk mee is gebeurd. Na een ongeluk zijn autostoeltjes niet meer veilig en dient u een nieuwe te kopen.

Mogen kinderen voorin zitten?

Ja. Kinderen mogen, ongeacht hun leeftijd, voorin op de passagiersstoel zitten, op voorwaarde dat ze worden vastgemaakt zoals de wet het voorschrijft. De enige beperking: het is verboden een kind in een autozitje tegen de rijrichting in (naar achteren gericht) te zetten op een plaats die is uitgerust met een frontale airbag, tenzij deze uitgeschakeld is.

Volgens de wet

Artikel 59, lid 2 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Met de in het eerste lid genoemde voertuigen die niet zijn uitgerust met een autogordel of kinderbeveiligingssysteem als bedoeld in het eerste lid, worden geen passagiers vervoerd die jonger zijn dan 3 jaren en worden passagiers in de leeftijd van 3 tot 18 jaren met een lengte van minder dan 1,35 meter op een andere zitplaats dan een van de voorste zitplaatsen vervoerd.

Artikel 59, lid 3 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

3. Passagiers die jonger zijn dan 18 jaren, worden niet in een naar achteren gericht kinderzitje op een passagierszitplaats met een voorairbag vervoerd, tenzij deze airbag is uitgeschakeld of automatisch op toereikende wijze wordt uitgeschakeld.

Tags: , , , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *