Kiezen van een basischool

Naar wat voor basisschool gaat mijn kind

Bewegen, draaien, kruipen, lopen, mama zeggen, zijn eerste plasje op het potje. Mijlpaal na mijlpaal wordt afgetikt. Je kind ontwikkelt zich razendsnel. Voor je het weet, vier je zijn 4e verjaardag en breng je hem naar school. Ondertussen heb je dan een hele belangrijke keuze voor zijn ontwikkeling gemaakt, het type onderwijs dat jouw kind gaat volgen.

Openbare of bijzondere school

Nederland kent vrijheid van onderwijs. In de praktijk betekent dit dat een ieder vrij is een school op te richten waarbij het onderwijs is gebaseerd op een bepaalde visie.

Voorbeelden hiervan zijn instellingen die doceren volgens een pedagogische grondslag of een geloofsovertuiging. Dit type basisscholen valt onder het bijzonder onderwijs. Kenmerkend is dat zij bestuurd worden door een stichting of een vereniging. Daarnaast kennen we de openbare basisschool, opgericht in opdracht van de overheid. Het bestuur ressorteert dan ook onder het gemeentebestuur.

Openbare basisschool

Een openbare basisschool is een afspiegeling van de buurt en samenleving waartoe zij behoort. Iedereen, zowel leerkracht al kind is welkom, ongeacht zijn geloofsovertuiging, afkomst, sociale positie etc. Juist door aandacht te besteden aan de verschillen en overeenkomsten die ieder individu met zich meebrengt, kweekt de school samenhorigheid. De kinderen leren hierdoor kritisch naar zichzelf en elkaar te kijken.

Vormen van bijzonder onderwijs

Zoveel mensen, zoveel wensen. We kennen een groot aantal bijzondere scholen. Hieronder de belangrijkste op een rijtje:

  • School vanuit een geloofsovertuiging
  • Dalton
  • Jenaplan
  • Vrije School
  • Montessori
  • Freinet

Brede school

In het algemeen betekent de term brede school structurele samenwerking tussen verschillende basisscholen en andere voorzieningen zoals kinderopvang, gezondheidszorg, sportvereniging etc. Het aanbod van de brede school wordt gerelateerd aan de behoefte van de kinderen met hun ouders en de buurt waar de school staat. Alles kan zich onder één dak bevinden of verspreid over meerdere locaties in de buurt.

Tags: , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *