Jenaplan

Jenaplan methode

Aan de wieg van deze vorm van onderwijs stond professor Peter Petersen (1884-1952). Het dankt zijn naam aan de vestigingsplaats van de universiteit waar Petersen doceerde: Jena.

Kenmerken van de Jenaplan methode

Het belangrijkste kenmerk van het jenaplan onderwijs uit zich door een methodiek die niet alle details uitgewerkt heeft.  Het is de school zelf die de invulling verzorgt. Het huidige pedagogisch klimaat speelt hierin een belangrijke rol. Er zijn drie fases in het onderwijs. De kleuters (4 tot 6 jaar), de middengroep (6-9 jaar) en de oudere kinderen (9-12 jaar).

Groepen

Er zijn verschillende soorten groepen op school waaraan een kind deelneemt. Allereerst de basisgroep of stamgroep. Hier worden alle vaardigheden geleerd die kinderen nodig gaan hebben in het dagelijks leven. Deze groep is samengesteld uit leerlingen die onderling verschillen in leeftijd, leervaardigheid, ontwikkeling etc. Binnen de stamgroep zijn nog drie andere groepen te onderscheiden:

  1. Tafelgroep: kinderen komen samen op basis van vriendschap of gemeenschappelijke interesse. De samenstelling wisselt regelmatig
  2. Niveaugroep: kinderen van ongeveer hetzelfde niveau ontvangen gezamenlijk instructies
  3. keuzegroep: vier weken wordt er aan een gezamenlijke activiteit gewerkt bijvoorbeeld tuinieren, timmeren

Dagelijkse activiteiten

Sociale ontwikkeling, relaties en aansluiting bij de wereld waarin we leven zijn de pijlers van het jenaplan onderwijs. In het menselijk contact onderscheidde Petersen vier gebieden die tezamen de basisactiviteiten vormen. Deze zijn:

  • Gesprek

Dagelijks is er een kringgesprek. Dit kan bijvoorbeeld  kennisoverdracht van de groepsleider zijn of een gesprek tussen de kinderen.

  • Spel

Creatief omgaan met de wereld om je heen. Wat kan ik ermee?

  • Werk

Het leren zelf.

  • Viering

Een voorbeeld is de weekafsluiting.

Vereniging

Voor een uitgebreide omschrijving van het jenaplan onderwijs: www.jenaplan.nl. Deze site is van de Jenaplan vereniging. Wat zij precies doet valt ook op deze site te lezen.

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *