Freinet

De Fransman Celestin Freinet (1886-1966), zelf onderwijzer, vormde zijn pedagogie in de praktijk.
Het belangrijkste dat hij opmerkte: basisschool leerlingen tonen geen interesse in de opgelegde leerstof, maar leren juist graag over hun eigen leefwereld.

Kenmerken Freinet onderwijs

Freinet ontwikkelde zijn pedagogie in de dagelijkse praktijk op zijn eigen dorpsschool. Hij onderzocht samen met zijn klas de natuur en de bedrijfjes in het dorp. Daarnaast introduceerde hij de drukpers in de school, om de kinderen de kracht van het geschreven woord te tonen. Hieruit vloeiden zijn onderwijs technieken voort met de volgende hoofdkenmerken:

  • Uitgangspunt onderwijs: de ervaringen van de leerlingen
  • Kinderen hebben groot aandeel in hoe het er in de klas aan toe gaat
  • Kinderen leren van elkaars ervaringen, volwassenen, andere culturen etc. De leerkracht zorgt voor diepte en structuur

Deze methode kent dan ook geen 100 procent vaststaand programma. Immers de ervaringen en belevingen van de kinderen zijn het vertrekpunt. Samen met hun onderwijzer zorgen zij ervoor dat dit zinvol onderwijs oplevert.

Technieken Freinet onderwijs

Uiteindelijk kwam Freinet in zijn praktijk uit op veertien lesvormen. Afhankelijk van de leeftijd, situatie en mogelijkheden in de klas worden deze in meerdere of in mindere mate toegepast. Enkele veel voorkomende zijn het kringgesprek, levend lezen, levend rekenen en tekstbespreking. Voor een overzicht en uitleg van deze technieken zie www.freinet.nl/nl/technieken.

Respect en verantwoording op de Freinet basisschool

Respect speelt een belangrijke rol op een Freinet school. Zowel respect voor de mening en eigenheid van de leerling als voor de ouders, leerkrachten en collegae. Er is vertrouwen in de kinderen. Dit resulteert in een gedeelde verantwoordelijkheid voor al de zojuist genoemde betrokkenen van de basisschool. De kinderen zijn gemotiveerd, omdat ze zelf mee mogen denken over de invulling van het dagelijkse onderwijs.

Vereniging

Voor uitgebreide informatie over het Freinet onderwijs: www.freinet.nl. Dit is website van de Freinetbeweging in Nederland.

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *