Dalton school

Dalton school als stroming

Het Dalton onderwijs dankt zijn naam aan de plaats in de Verenigde Staten waar het ontwikkeld is: Dalton. Helen Parkhurst (1887-1973) is de bedenkster van deze methode. Inmiddels bestaat het ruim 100 jaar. In deze tijd is er veel veranderd behalve de drie pedagogische uitgangspunten:

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking

Vrijheid in gebondenheid

De definitie die het Dalton onderwijs toekent aan vrijheid is het omgaan met verantwoordelijkheid. Hieruit komt ook de dalton pedagogiek naar voren: ieder kind is in staat om verantwoordelijkheid te dragen, ondermeer voor zijn eigen ontwikkeling. Van tevoren maken onderwijzer en leerling afspraken over de leerstof. Vervolgens zijn de kinderen vrij in het bepalen hoeveel tijd het vergaren van de kennis gaat kosten. Hieruit spreekt het vertrouwen in de kracht van ieder kind.  De omvang van een taak is afgestemd op de leeftijd. Al naar gelang deze oploopt worden de taken groter en ingewikkelder.

Zelfstandigheid

De weg naar zelfstandigheid kenmerkt zich door het leren maken van keuzes, het zoeken naar informatie en het inschatten van situaties/zaken op de juiste waarde. De kinderen krijgen de ruimte deze vaardigheden eigen te maken op de manier die bij hen past.

Samenwerking

Iemand die goed kan samenwerken fungeert beter in de maatschappij. Daarom wordt er in de klas veel met groepjes gewerkt en gespeeld. Soms wordt er ook buiten de klassen om in groepjes samengewerkt. Het doel hierbij is het leren respecteren van elkaar en het leren luisteren naar elkaar.

Taak van de leerkracht

Een groot deel van de taak van de onderwijzer bestaat uit het coachen en begeleiden van de leerlingen. Hij zorgt hierbij voor veiligheid en structuur. Van deze sfeer gaat een stimulans uit naar het kind ter vergaring van kennis.

Vereniging

In Nederland is één vereniging waarbij alle (aspirant) Daltonscholen zijn aangesloten. Zij vervult verschillende taken waaronder het controleren van alle Daltonscholen op de uitvoering van de pedagogische principes. Voor meer informatie www.dalton.nl.

Tags: , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *