Bijzondere kinderen

Nieuw tijdschrift: Lotje & co

Sommige kinderen hebben meer zorg nodig dan de meeste kinderen. De Stichting Lotje & co spreekt van zorgintensieve kinderen. Een zorgintensief kind vraagt veel van het hele gezin. Afgelopen zaterdag verscheen het eerste nummer van een nieuw tijdschrift: Lotje & co. Speciaal voor ouders van zorgintensieve kinderen

De medewerkers van de Stichting  Lotje & co weten uit eigen ervaring tegen welke vragen en onzekerheden ouders van zorgintensieve kinderen aanlopen. Lotje & co geeft informatie maar wil ook ervaringen van ouders delen. “Als blijkt dat je een zorgintensief kind hebt dan wordt er allereerst gekeken naar de onmogelijkheden. Wij zoeken juist naar de mogelijkheden en willen je ruimte bieden om als gezin te functioneren. We bieden kansen en mogelijkheden om als gezin te ontwikkelen en verder te kijken dan de wereld van de hulpverlening. We willen je als ouders laten inzien dat je in veel gevallen het heft in eigen handen kunt nemen en hoe je dat kunt aanpakken.”, aldus Lotje & co.

Eerste nummer

Het eerste nummer van het tijdschrift van Lotje & co verscheen op 11 september. Er staan onder andere verhalen in van ouders, zoals Paul en Anja Haarhuis, die vertellen over hun zorgintensieve kind.  Verder een dossier over (extra) geld, een reportage over wonen in een aangepast huis en een interview met Manon Uphoff over haar jeugd met een bijzondere broer

De website

De website van Lotje & co is bedoeld als platform van erkenning, herkenning en verkenning. Daarnaast praktische informatie en handige links. www.lotjeenco.nl

Tags: , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *